Polityka Prywatności

Polityka prywatności w zakresie ochrony danych osobowych sklepu internetowego www.sklepeurodrut.pl

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem danych osobowych jest: EURODRUT SP Z O.O. z siedzibą ul. Poznańska 22E/2, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, występujący pod numerem KRS , NIP: 777-29-05-503, regon 300307410 Kontakt: tel. +48 509 749 161, sklep@eurodrut.pl (sklep internetowy)

 

2. NA JAKICH PODSTWACH I W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu na następujące podstawy prawne oraz cele: 2.1) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu: · utworzenia i zarządzania Kontem; · obsługi i realizacji Zamówienia; · przeprowadzenia procesu płatności; · zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu oraz jakości usług; · rozliczanie wykonanych umów oraz usług świadczonych przez sklep internetowy sklepeurodrut.pl; · obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń · nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi); 2.2)przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, np. obowiązków podatkowych, księgowych, związanych z rękojmią i gwarancją; 2.3)przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak: · archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych; · zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wysokiego poziomu obsługi Klienta; · windykacja należności i dochodzenie roszczeń; · przygotowywania wewnętrznych statystyk i analiz na potrzeby marketingu i rozwoju serwisu, · przygotowywanie ofert promocyjnych dla stałych Klientów i Użytkowników, 2.4) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody. 2.5) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach złożenia zamówienia na sklepie internetowym www.sklepeurodrut.pl. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta oraz dokonywanie transakcji; Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody.

 

3. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe? Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego

 

4. Jak się skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych? Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych –sklep@eurodrut.pl , tel. +48 509 749 161, adres: ul. Poznańska 22e/2 , 62-080 Tarnowo Podgórne